தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம்

முகப்பு

படிவங்கள்

ஊரகம்

     1. வேட்புமனு
         
         படிவம் 3 (வேட்புமனு படிவம்) 
         படிவம் 3-A (உறுதி மொழி ஆவணம்)
         படிவம் 3-A யின் சுருக்கப் படிவம்

     2. வேட்பாளர் கையேடு (ஊரகம்)
 

நகர்ப்புறம்

     1. வேட்புமனு
         
         படிவம் 3 (வேட்புமனு படிவம்) 
         படிவம் 3-A (உறுதி மொழி ஆவணம்)
         படிவம் 3-A யின் சுருக்கப் படிவம்

     2. வேட்பாளர் கையேடு (நகர்ப்புறம்)
 

 
Contents Provided and Maintained by,
Tamil Nadu State Election Commission
Chennai
Email: tnsec[at]tn[dot]nic[dot]in
Designed, developed and maintained by
National Informatics Centre
Email: webadmin[at]tn[dot]nic[dot]in
Disclaimer