தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம்

முகப்பு

முடிவுகள்

உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் - 2011

உள்ளாட்சி (தற்செயல்) தேர்தல் முடிவுகள் - 2014

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் - 2019

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் - 2021 (தற்செயல் உட்பட)

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் - 2022

ஊரக மற்றும் நகர்ப்புற உள்ளாட்சி (தற்செயல்) தேர்தல் முடிவுகள் - 2022

நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள் - 2022 (கடம்பூர் பேரூராட்சி)

 
Contents Provided and Maintained by,
Tamil Nadu State Election Commission
Chennai
Email: tnsec[at]tn[dot]nic[dot]in
Designed, developed and maintained by
National Informatics Centre
Email: webadmin[at]tn[dot]nic[dot]in
Disclaimer